Havalandırma Sistemleri

Havalandırma Kanalları, havalandırma kanal imalatı, kare havalandırma kanalı, yuvarlak hava kanalı, dikdörtgen hava kanalı, hava kanalı, havalandırmacı

Havalandırma Sistemleri

Havalandırma sistemi, dış ortamdaki taze havanın bilinçli olarak mahal içerisine verilmesidir. Havalandırmanın esas amacı iç mahaldeki hava kirleticilerini seyreltmek ve yer değişimini sağlayarak iç mahaldeki havanın kalitesini kontrol etmektir. Bunun yanında havalandırma sistemi mahal içerisinde termal konfor, ortam sıcaklığı ve nemini dengelemek için de kullanılır.

“Havalandırma”, genel hava kalitesini iyileştirmek için bir mahaldeki havanın değiştirilmesi işlemidir. Bu hava kalitesini korumak genellikle sıcaklık kontrolü, karbondioksit ve bakteri giderme ve oksijen ikmalini içerir. Başarılı havalandırmanın anahtarı HVAC hava kanallarıdır.

Mekanik havalandırma

Mekanik havalandırma, dış havanın (taze hava) bir mahale kasıtlı olarak fan yardımı ile akışıdır. Mekanik havalandırma sistemleri, besleme fanlarını (dış havayı bir mahale yönlendiren), egzoz fanlarını (mahalden havayı çekerek dış ortama yönlendiren) veya her ikisinin bir kombinasyonunu içinde barındırabilir. Mekanik havalandırma genellikle bir ortamı ısıtmak ve soğutmak için de kullanılan ekipmanlar yardımı ile sağlanır.

Doğal havalandırma

Doğal havalandırma, dış havanın planlanan açıklıklardan (örneğin, kapılar, pencereler ve panjurlar) bir binaya kasıtlı olarak pasif akışıdır. Doğal havalandırma, dış havayı hareket ettirmek için mekanik sistemler gerektirmez. Bunun yerine, tamamen rüzgar basıncı veya yığın etkisi gibi pasif fiziksel olaylara dayanır. Doğal havalandırma açıklıkları sabit veya ayarlanabilir olabilir. Ayarlanabilir açıklıklar otomatik olarak kontrol edilebilir, mahal yetkilileri tarafından kontrol edilebilir (çalıştırılabilir) veya her ikisinin bir kombinasyonu sağlanabilir.

Karma mod havalandırma sistemleri

Karma mod havalandırma sistemleri hem doğal havalandırma sistemini hem de mekanik havalandırma sistemini içinde barındırır. Doğal ve mekanik bileþenler aynı anda, günün veya yılın farklı mevzimlerinde ayrı ayrı çalıştırılabilir. Çevre koþullarının etkisinden her zaman istenilen verimliliği vermeyebilir. Bu durumda doğal havalandırma sistemlerini desteklemek ve düzenlemek için mekanik sistemler kullanılabilir.